DANSK-TYSK

MARKEDSUDVIDELSE

  • Tænke ud af boksen...

  • Nyt marked - nye muligheder

  • Udvid dit netværk

  • Overvind dine egne grænser og gå nye veje

INTERKULTUREL

Er du allerede godt opstillet på det danske marked og vil gerne tage det næste skridt ud på et nyt marked? Eller er der bedre chancer for dit forehavende på et andet marked end Danmark?

Vi hjælper dig ved at transportere din idé henover landegrænsen og bringer dig sammen med tilsvarende tyske rådgivere og samarbejdspartnere. Vi har et bredt netværk - privat og erhvervsmæssigt - , såvel i Tyskland som i Danmark og understøtter dig ved at få foden ind på det tyske marked.

Sproglige og kulturelle barrierer får vi løst i fælleskab.

Kontakt os, hvis vi må være dig behjælpelige med at udvide dit forhavende til Tyskland.

  • Hierarki

  • Dresscode

  • Tiltale

  • Titel

  • Omgangsformer og værdier

  • Feminin vs. maskulin kultur

Selvom Danmark og Tyskland ligger så tæt ved hinanden, og mange tror, at landene ligner hinanden, findes der markante og afgørende forskelle, som kan vise sig at være en stor barriere i arbejdslivet. Ikke sjældent opstår der kulturelle problemer og misforståelser, fordi man indtil nu blot har beskæftiget sig med ens egen mentalitet og kultur. Uden denne viden og finfølelse kan det blive vanskeligt at tackle de mellemmenneskelige relationer og muligvis påvirke et dansk-tysk samarbejde negativt.

For at du er godt rustet, når du samarbejder med en tysk partner, og der ikke sker en fauxpas, rådgiver og træner vi dig i omgangen med den tyske mentalitet.

Heidekrog 6  |  24980 Schafflund  |  kontakt@bicome.de  |  0049 461 48 08 94 33

Impressum    |   Datenschutz   |    AGB

© 2016 bicome